O Zajednici

Datum osnivanja Zajednice: 16. 12.1995.

Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske djeluje na području Republike Hrvatske. Članice Zajednice udruga su Udruge civilnih stradalnika iz Domovinskog rata osnovane na području županija.

Zajednica udruga ostvaruje sljedeće djelatnosti:

- zastupa interese svih članica kod nadležnih tijela
- osigurava redovit protok informacija relevantnih za rad svojih članica
- osigurava kvalitetu kod zajedničkog organiziranja nastupa na promotivnim akcijama
- surađuje s domaćim, inozemnim i međunarodnim organizacijama
- uspostavlja brži protok stručnih informacija, ideja i mišljenja
- organizira izložbe, seminare, stručna predavanja i studijska putovanja
- obavlja i druge poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Zajednice

Članice Zajednice udruga okupljaju sljedeće kategorije stradalnika:

- obitelji poginulih i nestalih
- obitelji poginule djece
- invalidi
- invalidi – ranjeni kao djeca
- zatočenici sprskih koncentracijskih logora

Nadležno ministarstvo za civilne stradalnike je Ministarstvo branitelja.

Tijela Zajednice: Sabor Zajednice, Izvršni odbor, Nadzorni odbor

Zajednica ima 11 županijskih udruga registriranih na područjima županija sa sjedištima u Zagrebu,Zadru, Karlovcu, Daruvaru, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Sisku, Pakracu, Dubrovniku, Šibeniku.

Ciljevi osnivanja sukladno Statutu Udruživanje radi bržeg i učinkovitijeg ostvarivanja prava i interesa udruženih članica (županijskih udruga) poticanje okupljanja civilnih stradalnika Domovinskog rata.

Svrha i područje djelovanja

Zajednica zastupa interese svih članica kod nadležnih tijela, osigurava protok informacija, ideja i mišljenja koja doprinose ostvarivanju ciljeva.

Djelatnost organizacije sukladno Statutu

Osigurava kvalitetu zajedničkog nastupa na promotivnim akcijama, suradnju s domaćim i inozemnim i međunarodnim organizacijama, organizira stručna predavanja, tribine, seminare, studijska putovanja i konferencije.

Zajednica udruga je članica Regionalne koordinacije udruga obitelji nestalih osoba na području bivše Jugoslavije.

Međunarodna suradnja: ICMP (International Commission on Missing Persons), suradnja traje od 2008. vezana za pitanje nestalih osoba

http://www.ic-mp.org/