Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Četiri rijeke kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi Poglavlja 8. Zakona.

Registar ugovora

Sukob interesa

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar Ugovora

Javna nabava za 2018.

Odluka o odabiru-kruh i pekarski proizvodi
Odluka o odabiru-meso i mesne prerađevine
Odluka o odabiru-mlijeko i mliječni proizvodi
Odluka o odabiru-svježe voće i povrće
Odluka o odabiru-razni prehrambeni proizvodi
Odluka o odabiru-razni prehrambeni proizvodi 1

Poziv za dostavu ponuda-kruh i pekarski proizvodi
Poziv za dostavu ponuda-meso i mesne prerađevine
Poziv za dostavu ponuda-mlijeko i mliječni proizvodi
Poziv za dostavu ponuda-razni prehrambeni proizvodi
Poziv za dostavu ponuda-svježe voće i povrće
Prilog II., Troškovnici za nabavu raznih prehrambenih proizvoda za 2018. godinu
Poziv za dostavu ponuda-opskrba električnom energijom

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave: Opskrba električnom energijom Ev.br.1/2018JeN

Troškovnik opskrba

U pozivu za dostavu ponude za opskrbu električnom energijom objavljenog 28.11.2017. godine došlo je do greške u dijelu troškovnika, kod stavke iznos PDV u % (kunama). Ovim putem se ispričavamo na počinjenoj grešci te objavljujemo novi troškovnik za opskrbu električnom energijom .

Troškovnik opskrba – ispravak

POZIV NA DOSTAVU PONUDE lož ulje

Javna nabava za 2017.

Odluka o odabiru- 1 grupa svježe meso svinjetine i junetine te njihovih prerađevina

Odluka o odabiru- 2 grupa svježe meso piletine i puretine i njihovih prerađevina
Odluka o odabiru

Odluka o odabiru-kruh i pekarski proizvodi

Odluka o odabiru-lož ulje

Odluka o odabiru-mlijeko i mliječni proizvodi

Odluka o odabiru-smrznute ribe

Odluka o odabiru-svježe voće i povrće

Odluka o odabiru-ulja i margarina

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave -smrznuto voće i povrće

O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

opskrba električnom energijom
POZIV-za-dostavu-ponuda-kruh
POZIV za dostavu ponuda razni prehrambeni proizvodi
Poziv za dostavu ponuda smrznuto voće
Poziv za dostavu ponuda smrznuta riba
Poziv za dostavu ponuda svježeg mesa
Poziv za dostavu ponuda ulja
Poziv za dostavu ponuda voće
POZIV za dostavu ponude mlijeko
Poziv za dostavu ponuda-LOŽ ULJE
Poziv za dostavu ponuda-opskrba električnom energijom
OMM-prilog-III
TROŠKOVNIK-prilog-II

[/cws-widget][/col][/cws-row][/cws-widget][/col][/cws-row]