Odluke o zapošljavanju nakon provedenog natječaja

Na temelju članka 47. Statuta dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće donosi slijedeće odluke:   Odluka o zapošljavanju za pomagača u vrtiću za djecu sa poteškoćama u razvoju Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu odgojiteljice na neodređeno vrijeme Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu spremačice

Na temelju članka 47. Statuta dječjeg vrtića Četiri rijeke Upravno vijeće donosi slijedeće odluke:

Odluka o zapošljavanju za pomagača u vrtiću za djecu sa poteškoćama u razvoju

Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu odgojiteljice na neodređeno vrijeme

Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu spremačice